Håhammeren bro og turvei

Detaljprosjektering

14-03-2017

Eidsvollsbygningen

Restaurering og tilbakeføring til 1814

26-01-2017

St. Marie plass

Detalj- og byggeplan. Utforming av byrom

11-08-2016

Kistefos museet

Landskap for kunstverk/installasjon i museets skulpturpark

27-06-2016

Fredrikstad Domkirke

Rehabilitering/restaurering

18-02-2016

Flekkefjord kultursenter

Prosjektering energi og bygningsfysikk

05-01-2016

Stavanger domkirke

Brannteknisk rådgivning i forbindelse med restaureringsplan

17-12-2015

Prinsens gate 26

Rehabilitering av Prinsensgate 26, en bygård bygget i 1880-1881 som ligger i et område som er regulert til bevaring. Stortinget har fra 1978 frem…

15-12-2015

Strinda videregående skole

Tverrfaglig prosjektering

Fasade hovedinngang eksisterende bygg og flerbrukshall | 3D: Multiconsult