Deichman Bjørvika

Multiconsult har sammen med samarbeidspartnere hatt ansvar for prosjektering Deichman, fra skisseprosjekt og frem til ferdigstillelse, og bistått i byggefase og testfase på de…

22-04-2022

Kulturminneplan for Farsund

Multiconsult har utarbeidet kulturminneplan for Farsund kommune. Planen er kommunens oversikt over viktige kulturminner og kulturmiljøer, og inneholder en strategi for forvaltningen av disse.

27-02-2020

Vindmøllebakken kvartalslekeplass

I forbindelse med boligutbyggingen i Vindmøllebakken skal det opparbeides en kvartalslekeplass langs Støperigata. Vindmøllebakken er et nytt, miljøvennlig og urbant boligkvartal som ligger i…

20-01-2020

Tasta skatepark – byggetrinn 2

Backe Rogaland AS engasjerte våren 2017 Multiconsult som totalrådgiver for Tasta skateparks andre byggetrinn. Skateparken ligger nord for Stavanger sentrum, på Tasta. Begge byggetrinnene…

17-01-2020

Jørpeland Aktivitetspark – Landskapsplan

Strand kommune ønsker å bygge en aktivitetspark i Jørpeland sentrum som kan bli et godt samlingssted for barn- og unge.

13-09-2019

Kulturminneplan Lyngdal kommune

Multiconsult har utarbeidet forslag til kulturminneplan for Lyngdal kommune. Planen er kommunens oversikt over viktige kulturminner og kulturmiljøer, og inneholder en strategi for forvaltningen…

Brekkeparken Museum – Kulturbygg i Skien

Prosjekt "VEV - fortid møter fremtid" vant konkurransen om nytt museumsbygg for Telemark Museum. Telemark Museum er et regionmuseum som har ansvar for å…

27-06-2019

Gågate og torg i Longyearbyen

Forprosjekt landskapsplan

28-11-2018

Olafiaplassen street-skateanlegg

For- og detaljprosjekt

26-09-2018

Skeikampen Høyfjellsenter

Detaljregulering med konsekvensutredning