1/2

Illustrasjon av området sett fra nord | Ill.: Multiconsult

2/2

Illustrasjon av området sett fra sør | Ill.: Multiconsult

Olafiaplassen street-skateanlegg

For- og detaljprosjekt

Olafiaplassen street-skateanlegg er en del av satsningen i Grønlandsområdet, og skal være med å løfte bydelen. Prosjektet er resultatet av en konkurranse vunnet av Ghilardi + Hellsten arkitekter i 2005, og revidert i 2008. Prosjektet er tilpasset dagens situasjon med tanke på endrede brukerbehov og teknisk infrastruktur i området.

Prosjektet vil skape ny aktivitet samt bidra til en estetisk oppjustering i et område som i dag er noe belastet. Skateelementene henter inspirasjon fra eksisterende og populære, for skatere, steder i Oslo slik som granittkantene i Frognerparken, trappene ved Kunstnernes hus og trappene ved Ibsenkvartalet.

Løsning av oppdraget

Multiconsult med underleverandør Pöyry (geoteknikk) har utarbeidet forprosjekt og detaljprosjekt for Olafiaplassen streetskateanlegg. Ved å tilpasse eksisterende konkurranseforslag til dagens situasjon i dialog med Bymiljøetaten, Hafslund og brukere i Oslo skateforening er det utarbeidet anbudsdokumenter og detaljtegninger. Multiconsult skal bistå Bymiljøetaten i byggoppfølgingen sommeren og høsten 2018.

Våre tjenester

  • Tilpasning av eksisterende konkurranseforslag til dagens situasjon
  • Detaljprosjektering
  • Dialog med brukere og Hafslund
  • Detaljering av tilleggsløsninger for konstruksjoner under bakken
  • Dialog med PBE
  • Utarbeidelse av anbudsdokumenter
  • Byggeoppfølging