KODE 1 Permanenten

Rehabilitering og delombygging

22-03-2018

Tjensvoll gravlund

Utvidelse

15-02-2018

Arneageren

Plan- og designkonkurranse

12-02-2018

Vikingtidsmuseet

Innovasjonspris til 3D modellen

05-02-2018

Skeikampen

Reguleringsplan og landskapsplan

Dampskipsbrygga

Skisse- og forprosjekt

20-09-2017

Tungevågen P-plass og rasteplass

Landskapsplan

07-08-2017

Indre Øyrane

Områderegulering

09-06-2017

Arendal kultur- og rådhus

Rådhus/kulturbygg

12-05-2017

Kilden teater- og konserthus

Kulturbygg

29-03-2017