1/3

Foto: Byggeindustrien

2/3

Foto: Byggeindustrien

3/3

Foto: Byggeindustrien

KODE 1 Permanenten

Rehabilitering og delombygging

KODE 1 stod ferdig i 1897 som det etterlengtede permanente bygget til Vestlandske Kunstindustrimuseum. Fasaden er utført i rød tegl og naturstein og sammen med den store granitt-trappen som fører opp til de tre store tidligere inngangsdørene er dette en av de viktigste og mest monumentale fasader mot byrommet som utgjør Byparken i Bergen.

Prosjektet omfatter i hovedsak rehabiliterings- og ombyggingsarbeider i 1., 2., 4. og 5.etasje. I tillegg ble eksiterende heis byttes ut med en større heis, som i dag går fra 1. til 5. etasje. Prosjektet ble gjennomført i samspill mellom KODE og entreprenør med naturlig deltagelse fra prosjekteringsgruppen.

Løsning av oppdraget

Arbeidsoppgavene besto bl.a. av prosjektledelse og prosjekteringsansvar for RIA, RIBfy, RIBr, RIM og RIS.

Dette komplekse prosjektet, når det gjelder sikkerhet og krav om høy kvalitet, er prosjektert og oppført på litt over et år. Meget godt og tett samarbeid mellom Kode, prosjektledelse, entreprenør, rådgivere og arkitekt har vært nøkkelfaktor for løsning av oppdraget.

Våre tjenester

  • Skisseprosjekt
  • Forprosjekt
  • Detaljprosjekt
  • Oppfølging i byggetid
  • FDV og driftsfase