Fasade sør | Foto: Multiconsult

Vår Frelsers kirke i Haugesund

Tilstandsanalyse av kirke

Vår frelsers kirke er oppført i 1901. Året etter innvielse begynte lekkasjene/sprekkene å komme. Flere tiltak er gjennomført opp igjennom årene, men ingen har lykkes. Lekkasjene har pågått helt frem til de siste årene inntil det ble gjort større grep for å finne årsaken til skadene. Det ble i første omgang foretatt en enkel tilstandsanalyse på nivå 1 etter NS 3424 i 2003. Denne ble utvidet i 2008 til nivå 3 hvor teglstein, mørtelfuger, puss, maling etc. ble analysert på laboratoriet.

Konklusjon med tiltak og kalkyle ble gjort i ny tilstandsrapport i 2008.

Utbedring av kirken ble gjennomført i årene ca 2009 til 2012.

Totale kostnader for rehabiliteringen ble ca. 48 millioner.

Løsning av oppdraget

Kirken er inspisert innvendig og utvendig fra bakkenivå, stillas og lift.

Yttertaket ble åpnet og dokumentert samt takfot og murkrone.

Yttervegger er åpnet og inspisert både innvendig og utvendig.

Prøvetaking med laboratorietesting av teglstein, mørtelfuger og innvendig puss.

Utarbeidet detaljløsninger for tiltakene.

Våre tjenester

  • Diverse befaringer
  • Prøvetakinger
  • Tilstandsanalyse med rapport og kalkyle
  • Faglig oppfølging av tiltakene