Ørland, Kirkegård, utvidelse, illustrasjonsplan, reguleringsplan, gravplasser, verneverdig, kulturminner, Viklemshaugen, Multiconsult

1/2

Kirken og kirkegården sett fra vest | Foto: Multiconsult

Ørland, Kirkegård, utvidelse, illustrasjonsplan, reguleringsplan, gravplasser, verneverdig, kulturminner, Viklemshaugen, Multiconsult

2/2

Ørland kirke og kirkegård med Viklemhaugen til høyre, sett fra øst | Foto: Multiconsult

Ørland kirkegård

Illustrasjonsplan og reguleringsplan

Ørland kirke er Fosens eldste bevarte sognekirke. Den eldste delen av kirken kan dateres tilbake til 1300-tallet. Kirkens trekonstruksjoner ble gjenreist i 1855 etter en brann året før. Ørland kirke ligger sentralt til på en liten høyde, med vid utsikt i det flate landskapet på Ørland.

Kirken og deler av området rundt kirken er verneverdig og er viktige kulturminner. Like ved kirken ligger Viklemshaugen, den største gravhaugen i Sør-Trøndelag. Denne er minimum 1000 år gammel (fra jernalderen). Ørland kommune har behov for en større kirkegårdsutvidelse de neste 50 år. Multiconsult fikk i 2006 i oppdrag å lage en illustrasjonsplan for utvidelse av kirkegården. Med utgangspunkt i denne ble det i 2008 utarbeidet en ny reguleringsplan med bestemmelser. Kirkegårdutvidelsen er enda ikke gjennomført, bl.a. i påvente på avklaringer vedr. forsvarets planer på Ørland.

Løsning av oppdraget

Utvidelsen av kirkegården er lagt mot nord. Det er særlig lagt vekt på å få en god visuell og fysisk kontakt mellom kirken/eksisterende kirkegård og utvidelsesarealet over middelalderkirkegården. Et overordnet veisystem med bredde 3 m gir gode orienteringsmuligheter for besøkende og rasjonell drift.

Det er foreslått sitteplasser for opphold og stille ettertanke, en med utsikt over utvidelsesområdet og en ved en dam i nord. For å gi et ryddig uttrykk, er gravfeltene plassert med samme retning i hele utvidelsesarealet.Det plantes en rammeplanting rundt området for å skjerme gravplassen mot vind. Inne på gravarealene er det foreslått spredt dekorasjonsbeplantning. Driftsavdeling og parkering for besøkende/ ansatte opparbeides ved utvidelsesarealet.

Våre tjenester

  • Illustrasjonsplan
  • Reguleringsplanarbeid
  • Grunnundersøkelser