Stavanger Domkirke | Foto: Multiconsult

Stavanger Domkirke | Foto: Multiconsult

Stavanger domkirke

Brannteknisk rådgivning i forbindelse med restaureringsplan

Stavanger Kirkelige Fellesråd har engasjert Arkitektkontoret Schelderup & Gram AS for utarbeidelse av en helhetlig restaureringsplan for Stavanger Domkirke og Bispekapellet.

Målet med planen er å få en oversikt over alle bygningsmessige oppgaver som må og bør utføres i kirken og Bispekapellet. Restaureringen skal være ferdig til jubileumsåret 2025 og skal ha et 100 års perspektiv. Multiconsult har bidratt som brannteknisk rådgiver med en tilstandsvurdering med foreslåtte nødvendige tiltak som grunnlag for restaureringsplanen.

Multiconsult har bistått som brannteknisk rådgiver ved flere anledninger i domkirken og kjenner bygningen godt fra før. Blant annet har Multiconsult bistått med tilstandsvurdering, rømningsanalyse og vurdering av brannsikkerhetstiltak som slokkeanlegg og brannvarslingssystem.

Løsning av oppdraget

Diverse branntekniske tiltak som bidrag til restaureringsplanen. Tiltakene innebærer eksempelvis bedre tilrettelegging for brannvesenet og utvidelse av eksisterende slokkeanlegg.

Våre tjenester

Brannteknisk tilstandsvurdering med vurdering av nødvendige tiltak.