Dun, Kirkegård, utvidelse, prosjektering, Fosnes kommune, Multiconsult

1/2

Bilde av dagens kirkegård | Foto: Multiconsult

Dun, Kirkegård, utvidelse, prosjektering, Fosnes kommune, Multiconsult

2/2

Utsikt mot Dun kirke med utvidelsesarealet og adkomstvegen i front | Foto: Multiconsult

Dun kirkegård

Byggeplaner for kirkegårdutvidelse, adkomst og parkering

Dun Kirke og kirkegård ligger på Jøa i Ytre-Namdal . Kirken ble bygd i 1949 og er en langkirke i tre. Kirken ligger i et vakkert landskapsrom ved kommunesenteret Dun, avgrenset av fjell og med utsikt retning Folla. Den kjente forfatteren Olav Duun er gravlagt her.

Multiconsult har hatt i oppdrag å tegne en utvidelse av kirkegården på nordsiden av kirken.

I tillegg er det laget planer for adkomst og parkering. Kommunen ønsket høy utnyttelse på gravarealet. Totalt ble det plass til 205 nye kistegraver. Dagens kirkegård er enkelt utformet. Byggherre ønsket videreført dette preget (evt. med noe oppgradering) og ønsket en kirkegård med enkel drift.

Løsning av oppdraget

Multiconsult har tegnet en utvidelse av Dun kirkegård. Det er lagt særlig vekt på å videreføre mønsteret fra den eksisterende kirkegården for å skape et helhetlig uttrykk. God forbindelse mellom eksisterende kirkegård (som i hovedsak ligger på sørsiden av kirken) og utvidelsesarealet var en av utfordringene i prosjektet.

Det er planlagt en oppgruset sti fram til en sentralt beliggende sitteplass og felles minnesmerke. Det er laget planer for vann og avfallspost og for port og gjerder. Det er mye vann i grunnen, og det er laget planer for drenering til hver enkelt grav (kontaktdrenering).

Ny belysning er inntegnet på adkomst/ parkering og på utvidelsesarealet.

Planene er ikke realisert pr. mars 2012.

Våre tjenester

  • Disposisjonsplan
  • Anbudstegninger
  • Anbudsbeskrivelse