SauheradTelemark_1390x576

Sauherad kirke, fasade sør | Foto: Multiconsult

Sauherad kirke i Telemark

Tilstandsanalyse av kirke

KA – Kirkelige arbeidsgiver- og interesseorganisasjon, utlyste den 30. september 2013 midler til tilstandsregistrering av fredete og automatiske listeførte kirker.

I denne forbindelse fikk Multiconsult kontakt av Sauherad og Nes sokn om å gjennomføre tilstandsanalyse på nivå 2 etter NS 3424 som er mer dyptgående og detaljert enn nivå 1.

Alle konstruksjoner, tårn, loft, krypkjeller etc. ble vurdert og kostnadsberegnet.
Yttertak ble åpnet og inspisert fra lift.

Løsning av oppdraget

Kirken er visuelt inspisert innvendig og utvendig fra bakkenivå. I tillegg er fasader og yttertak inspisert fra lift. Yttertaket er åpnet lokalt noen steder og dokumentert. Krypkjeller ble inspisert gjennom luker i golv i kirkeskip.

Våre tjenester

  • Befaringer
  • Tilstandsanalyse med rapport og kalkyle