Trones, Kirkegård, Landskapsplan, Namsskogan, reguleringsplan, multiconsult

1/2

Trones kirke | Foto: Anne C. Haugan, Multiconsult

Trones, Kirkegård, Landskapsplan, Namsskogan, reguleringsplan, multiconsult

2/2

Trones kirke | Foto: Anne C. Haugan, Multiconsult

Trones kirkegård

Landskapsplan

Multiconsult fikk i oppdrag av Namsskogan kommune å utarbeide ny reguleringsplan i forbindelse med utvidelse av kirkegården ved Trones kirke. Hovedformålet med reguleringsplanen er å sikre tilstrekkelig areal for framtidig utvidelse av kirkegården med ca 200 kistegraver.

Parkering og adkomst er nedfelt i gjeldende reguleringsplan og dermed ikke en del av arbeidet. Videre har Multiconsult utarbeidet landskapsplan for utvidelsen med forslag til utforming og materialbruk.

Løsning av oppdraget

Oppdraget omfattet reguleringsplan, disposisjonsplan for hele området og en detaljplan for utvidelsen av kirkegården.

Våre tjenester

  • Reguleringsplan
  • Disposisjonsplan
  • Landskapsplan
  • Anbudsprosjekt