Fredrikstad domkirke | Foto: Ann-Kristin Bræck, Multiconsult

1/2

Fredrikstad domkirke | Foto: Ann-Kristin Bræck, Multiconsult

Fredrikstad Domkirke | Foto: gulesider.no

2/2

Fredrikstad Domkirke | Foto: gulesider.no

Fredrikstad Domkirke

Rehabilitering/restaurering

Fredrikstad domkirke er bygget i 1880 og er verneverdig. Når kirken nå restaureres er det Multiconsult som prosjekterer rehabiliteringen, i tillegg til å ha byggeledelsen av prosjektet.

Multiconsult prosjekterer både innvendige og utvendige arbeider. Det utarbeides en tilstandsanalyse vil avgjøre hvilke utbedringer som må gjøres.

Oppdragsgiver ser for seg at hele taket skal isoleres og legges om. I tillegg skal det vurderes ny tekking av kirkespir. Kirkens vinduer skal restaureres, bl.a. de store vinduene med kunstglass. I tårnet og generelt på veggene er det en god del ødelagt og frostsprengt tegl, og løse og dårlige fuger som må rehabiliteres.

Multiconsult tar også i bruk en helt ny teknologi til rehabilitering av gamle og vernede bygg; bygget skal skannes med laser for å få ut tredimensjonale tegninger som kan brukes i arbeidet med bevaring av det verdifulle bygget.

Løsning av oppdraget

Multiconsult har ansvar for prosjektering og byggeledelse av rehabilitering av Fredrikstad domkirke. Dette omfatter oppdragsledelse, byggeledelse og SHA-koordinering i både prosjektering og utførelse, miljøkartlegging og tilstandsanalyse/ prosjektering.

I tillegg har firmaet med NIKU som har spesialkompetanse på verneverdige bygg og Skanska som skal scanne bygget og lage BIM-modell til bruk i den videre prosjekteringen.

Våre tjenester

  • Prosjektering
  • Oppdragsledelse
  • Byggeledelse
  • SHA-koordinering i både prosjektering og utførelse
  • Miljøkartlegging
  • Tilstandsanalyse/prosjektering