Vikingtidsmuseet | Ill.: AART architects

1/4

Vikingtidsmuseet | Ill.: AART architects

2/4

BIM-modell hele bygget | Ill.: Multiconsult

3/4

Vikingtidsmuseet | Ill.: AART architects

4/4

Vikingtidsmuseet | Ill.: AART architects

Vikingtidsmuseet

Innovasjonspris til 3D modellen

Multiconsult har levert skisse- og forprosjekt for rehabilitering av eksisterende fredet bygg og nybygg-utvidelse for å ta vare på vikingtidssamlingen på Bygdøy.

Vikingtidssamlingens sårbarhet og tåleevne er en viktig premiss for videreutvikling av museumsanlegget. Store deler av samlingene er svært skjøre, og setter dermed ekstreme krav til sikring og arbeid med å forebygge skader som følge av støt, vibrasjoner, støv, fukt og andre uønskede hendelser. Særskilt fokus på vibrasjoner og at løsninger tillater flytting av skip. Prinsipper for hovedbæresystem, fundamentering og seismiske analyser. Komplisert dobbelt krummet konstruksjon i nybygg. Mange utfordringer i eksisterende bygg. Stort fokus på kalkyle og kostnadsstyrt prosjektutvikling.

Løsning av oppdraget

Utvidet bruk at BIM:

Arbeidsoppgavene besto bl.a. av å lage BIM- manual for prosjektet, lage BIM-strategi ovenfor oppdrags-giver, kollisjonskontroller, sammenstilling av modell, BIM veiledning for prosjekterende og oppdragsgiver.

I tillegg har Multiconsult levert modellen som bl.a. består av komplekse bue/Hvelv konstruksjoner med dobbeltkrummede flater. BIM-modellen er tatt i bruk på en svært omfattende måte og fra de aller første fasene i prosjektet.

Skisseprosjektet ble levert i februar 2017.

Forprosjektet ble levert i november 2017.

Våre tjenester

  • Skisseprosjekt
  • Forprosjekt
  • Detaljprosjekt