1/2

Eidsvollsbygningen | Foto: Multiconsult

2/2

Inspeksjon av laftevegg | Foto: Multiconsult

Eidsvollsbygningen

Restaurering og tilbakeføring til 1814

Til grunnlovsjubileet i 2014 gjennomførte Statsbygg en total restaurering av Eidsvollsbygningen. Målet for prosjektet var å tilbakeføre Eidsvollsbygningen til slik den var i 1814. En forutsetning var at kunnskapsgrunnlaget om 1814 var godt nok til å velge løsninger. Viktige funksjoner som kjøkken, lager og rom for tjenerskapet lå i kjelleren i 1814 med fire trapper opp til etasjene over. Alt dette ble revet rundt 1890, og en viktig oppgave var å gjenskape kjelleren slik den var.

Alle overflater ute og inne fikk tidsriktig behandling, det ble etablert nye utvendige trapper, og Rikssalen endret utseende basert på sikre kilder. Bygningsmessige skader ble utbedret og tekniske anlegg fornyet. I tillegg skulle bygningen, som er et museum, tilfredsstille krav til universell utforming så langt dette lot seg gjøre. Også parken rundt byggene var en del av oppdraget. Hovedbygningen, paviljongene og parken er fredet og restaureringsarbeidene er foretatt i nært samarbeid med Riksantikvaren og Eidsvoll 1814.

Multiconsult har hatt rollen som prosjekteringskoordinator og hatt fagansvar for byggeteknikk, bygningsfysikk og brannrådgivning.

Løsning av oppdraget

Den viktigste oppgaven for prosjekterings-koordinator (PK) var å sørge for at det ble utarbeidet beslutningsunderlag for Riksantikvaren og Statsbygg, og arbeidsunderlag for entreprenøren. Beslutningsunderlag ble utarbeidet av arkitekt, kunsthistoriker, NIKU, og beslutningene fattet i egne møter med Riksantikvaren. Viktige beslutninger ble tatt i god tid før utførelse på byggeplassen, mens detaljer ble avklar underveis.

For byggeteknisk rådgiver (RIB) var den største utfordringen å reetablere kjelleren med nye store åpninger i grunnmuren og riving av konstruksjoner fra 1890, samtidig som den skjøre laftebygningen fra 1770 skulle forbli uten skader. Etablering av heissjakt i en utsparing fra 1790 var også krevende. Bygningsfysiker samarbeidet med VVS-rådgiver om oppvarming og inneklima til det beste for bygningen og museumsgjenstandene. Brannrådgiver bidro til tiltak for å sikre besøkende og bygning, uten omfattende inngrep i den fredede bygningen.

Våre tjenester

 • Koordinering av prosjekteringsgruppen, inkl kunsthistoriker og NIKU
 • Koordinering av Riksantikvarens arbeid og beslutninger i prosjektet
 • Omfattende tilstandsanalyse (nivå 3 etter NS 3424 og ihht. NS 3423)
 • Mulighetsstudie
 • Kostnadsberegning
 • Underlag for kontrahering av hovedentreprenør
 • Arbeidstegninger og annet arbeidsunderlag for gjenskaping av kjeller
 • Registrering av all de- og remontering av bygningsdeler
 • Analyse og tiltak for inneklima, oppvarming, luftfuktighet og tetthet
 • Brannteknisk analyse, tiltak og «Brannbok»
 • Oppfølging på byggeplassen av egne fagområder
 • Sluttkontroll og dokumentasjon av prosjektet