1/2

Fasadene etter rehabilitering | Foto: Ssu

2/2

Karl Johans gate 37-41 fotografert i 1883 | Foto: Oslo Museum

Paléet shoppingsenter

Rehabilitering av fasader

Paleet shoppingsenter holder til i tre 1800-talls bygårder i Karl Johans gate i Oslo. Med KLP Eiendom som oppdragsgiver har Multiconsult vært rådgiver ved rehabilitering av tak og fasader på de 3 bygningene.

Paleet ligger i Oslos travleste handlegate, i aksen mellom Slottet og Stortinget. Bygårdene har høy verneverdi og er regulert til bevaring.

Løsning av oppdraget

Innledningsvis utførte Multiconsult en tilstandsanalyse av tak og fasader, på nivå 2 i henhold til NS3424. Det ble utarbeidet en rapport med anbefalte tiltak og et kostnadsestimat på arbeidene. Videre har Multiconsult stått for prosjektering og utarbeidelse av tilbudsbeskrivelse på malingsfjerning, pussarbeider, overflatebehandling, utskifting av solskjerming og el-teknisk utstyr. Deretter prisinnhenting, tilbudsevaluering og kontrahering av entreprenør, samt teknisk og økonomisk oppfølging av utbedringsarbeidene i byggeperioden.

Våre tjenester

  • Oppdragsleder, disiplinleder RIB
  • Bygningsteknisk tilstandsanalyse av 3 bygninger, herunder fasader og tak, nivå 2-analyse i hht. NS3424
  • Rapport med anbefalte tiltak og kostnadsestimat
  • Prosjektering og utarbeidelse av tilbudsdokumenter
  • Prisinnhenting, tilbudsevaluering og kontrahering
  • Teknisk og økonomisk oppfølging av utbedringsarbeidene i byggeperioden