1/2

Kapellet i Gravlundens sentrum | Foto: Gjermund Åbergsjord

2/2

Eksisterende gravlund | Foto: Gjermund Åbergsjord

Tjensvoll gravlund

Utvidelse

Tjensvoll gravlund ligger vakkert og skjermet til ned mot Mosvannet i Stavanger. Gravlunden er en integrert del av grøntstrukturen rundt vannet. Gravfeltene har en karakteristisk bøkehekkinnramming som er med å gi denne gravlunden en egen identitet. Kapellet er gravlundens naturlige sentrum.

Multiconsult fikk i oppdrag å lage planer for utvidelse av gravplassen, på 1000 urnegraver, 750 kistegraver og en navnet minnelund.

Løsning av oppdraget

Multiconsult har tegnet en utvidelse av Tjensvoll gravlund. Oppdraget omfattet disposisjonsplan for hele området og en detaljplan for utvidelsen av kirkegården.

Det er lagt særlig vekt på å videreføre mønsteret fra den eksisterende kirkegården for å skape et helhetlig uttrykk.

Våre tjenester

  • Skisseprosjekt
  • Forprosjekt
  • Detaljprosjekt
  • Gravkart