1/2

Mortensrud kirke

Kirkelig fellesråd og Gravferdsetaten i Oslo

Rammeavtale

Kirkelig fellesråd og Gravferdsetaten i Oslo forvalter kirkens eiendommer, herunder kirker, andre bygninger og uteområder i Oslo. Multiconsults avtale med oppdragsgiver innebar prosjektering og rådgivning knyttet til oppdragsgivers eiendommer, i alle faser.

Multiconsult har utført arbeider ved blant annet disse eiendommene: Paulus kirke, Nordstrand kirke, Uranienborg kirke, Hasle kirke, Jacob kirke, Sofienberg kirke, Gamle kapell på Vestre gravlund, Sinsen kirke, Torshov kirke og Mortensrud kirke.

Løsning av oppdraget

Typiske oppdrag gjennomført under rammeavtalen er tilstandsanalyser med og uten kostnadsoverslag, utarbeidelse av arbeidsbeskrivelser ved restaurering, rehabilitering og ombygging, og teknisk og økonomisk oppfølging i byggeperioden.

Kirkebyggene er oppført over et stort tidsspenn med ulike konstruksjoner og materialbruk. Kunnskap om historiske teknikker og metoder, og hvordan tradisjonelle materialer fungerer med morderne materialer har vært viktige faktorer for arbeidet. Forståelse for historiske bygninger og respekt for verneverdi inngår naturlig i samtlige oppdrag i rammeavtalen.

Våre tjenester

Eksempler på tjenester som har vært utført i forbindelse med rammeavtalen:

  • tilstandsanalyse, nivå 1 etter NS 3424 og ihht. NS 3423
  • tilstandsrapport med kostnadsoverslag
  • utarbeidelse av beskrivelse for utsendelse til entreprenør ved restaurering, rehabilitering og ombygning teknisk og økonomisk oppfølging i byggeperioden