1/2

Landskapsplan av aktivitetsparken | Ill: Multiconsult

2/2

3D-modell av aktivitetsparken | Ill: Multiconsult

Jørpeland Aktivitetspark – Landskapsplan

Strand kommune ønsker å bygge en aktivitetspark i Jørpeland sentrum som kan bli et godt samlingssted for barn- og unge.

Aktivitetsparken skal inneholde blant annet skatepark, pumptrack, parkour og klatrelek. Terrenget på tomten heller nedover fra Ryfylkeveien i nordøst til Esparantoveien i sørvest. Aktivitetsparken ligger mellom eneboliger, boligblokkbebyggelse og Jørpeland barnehage. Multiconsult er engasjert for å lage en landskapsplan av aktivitetsparken som skal vise arealbruk, gangveier, oppholdssteder, funksjoner, høyder, materialvalg og beplantning.

Løsning av oppdraget

Jørpeland aktivitetspark er gitt en diagonal gangakse som samler og kobler aktivitetene i parken. I hjertet av parken er det laget et overbygd sitteareal hvor folk kan samles, sette seg ned, planlegge neste triks eller spise nistepakken. Klatreleken er plassert mot barnehagen med en tilkoblende snarvei slik at området lett skal kunne bli brukt av barnehagebarna på dagtid. De store eksisterende trærne mot Esparantoveien og trerekken inntil Ryfylkeveien er bevart i landskapsplanen. Material- og fargevalg er gjort med bakgrunn i helhetlig landskapsplan og formingsveileder for Jørpeland sentrum.

Våre tjenester

  • Landskapsplan
  • 3D-modell av terreng
  • Beskrivelse NS3420