1/2

Bilde av Vindmøllebakken kvartalslekeplass | Foto: Sindre Ellingsen

2/2

Vindmøllebakken kvartalslekeplass | Foto: Sindre Ellingsen

Vindmøllebakken kvartalslekeplass

I forbindelse med boligutbyggingen i Vindmøllebakken skal det opparbeides en kvartalslekeplass langs Støperigata. Vindmøllebakken er et nytt, miljøvennlig og urbant boligkvartal som ligger i østenden av ferdselsåren Pedersgata i Stavanger Øst. Boligprosjektet er utviklet av Helen & Hard og Kruse Smith Eiendom AS.

Kvartalslekeplassen skal ha en grønn karakter. Det skal være lekemuligheter på ulike nivåer, samtidig som området skal fungere som en viktig gangforbindelse mellom Svankevika/Dokkgata i nord og Pedersgata i sør. Nivåene skal være tilpasset eksisterende- og nye bygg, samt opprinnelig gateløp.

Det skal være maks stigning 1:12 mellom inngangen til Union Canning (restaurant) i nord og Pedersgata i sør, iht. regulerings-bestemmelser. Tilgrensende gateløp planlegges og prosjekteres med fortau og langsgående parkering.

Løsning av oppdrag

Kvartalslekeplassen er bygget opp på ulike nivå for å håndtere høydeforskjellen. Øvre nivå inneholder et gummibelagt lekeareal med terrengformer, trampoline og klatretre. Gjenbrukte betongdragere fungerer som sitteelement.

På midten av kvartalslekeplassen ligger et nedsenket lekeareal med amfitrapp, gummidekke og terrengformer. Det er plassert trekasser for balansetrening mellom terrengformene.

Området ligger på nivå med inngangen og fasaden til Union Canning, en tidligere hermetikkfabrikk som er bevart og bygget om til restaurantlokale. Det etableres også en trapp for å gi lettere gangforbindelse mellom øvre og nedre nivå. Rett nord for det nedsenkede lekearealet er det plassert et utkikksplatå med roterende stoler og bord.

Det etableres en gangveg gjennom kvartalslekeplassen som forbinder Dokkgata og Pedersgata. Mellom Pedersgata og inngangen til Union Canning har gangvegen helning maks 1:12. Grunnet terrengets bratte helning mot nord avsluttes gangvegen med en eseltrapp mot den nordlige adkomstvegen til nabotomten.

Våre tjenester

  • Planteplan
  • Landskapsplan
  • Arbeidsmodell 3D-terreng
  • Vegteknisk plan med beskrivelse
  • Vegmodell 3D
  • Funksjonsbeskrivelse