1/4

Brekkeparken Museum - Øvre gate | Illustrasjon: Børve Borchsenius Arkitekter

2/4

Brekkeparken Museum - Foajé | Illustrasjon: Børve Borchsenius Arkitekter

3/4

Brekkeparken Museum - Park | Illustrasjon: Børve Borchsenius Arkitekter

4/4

Brekkeparken Museum - Øvre gate | Illustrasjon: Børve Borchsenius Arkitekter

Brekkeparken Museum – Kulturbygg i Skien

Prosjekt "VEV - fortid møter fremtid" vant konkurransen om nytt museumsbygg for Telemark Museum. Telemark Museum er et regionmuseum som har ansvar for å forvalte kulturarven både fra viktige bygder og, ikke minst, fra de eldste byene i Telemark.

Museet har forvalteransvar for ca. 100 antikvariske bygg, fem store park-, og hageanlegg, Norges 5. største fotoarkiv, 150-200.000 gjenstander og 1.500-2.000 hyllemetere privatarkiv. Det nye museumsbygget skal romme et moderne, helårs utstillingslokale, undervisningsarealer, auditorium og arbeidsplasser for muséets ansatte.

Løsning av oppdrag
Dette prosjektet er et samarbeidsprosjekt med Arkitektkontoret Børve Borchsenius og Dronninga Landskap. I prosjektet blir det lagt vekt på lavt energiforbruk, aktive og passive energitiltak, en miljøvennlig materialbruk, bevaring av trær og håndtering av overvann. Klima-, og energisystemene utføres med høye krav til energiforbruk og innemiljø. Utdrag fra juryens uttalelse sier at «VEV» har utmerket seg ved at dette er et godt gjennomarbeidet prosjekt i alle ledd. Det er presentert et vakkert bygg, som er godt begrunnet i materialet som er levert. Prosjektet har et overbevisende plan- og arkitektonisk grep, som viser stor forståelse for stedet, historien og for muséets virke og fremtid. Bygget fremstår som et helt nytt type bygg i forhold til alle andre rundt, med en selvtillit og trygghet som refererer bakover i tid og kommuniserer godt med samtiden. Det er lett og luftig, samtidig som det har tyngde, fleksibilitet og styrke.

Våre tjenester

  • Skisseprosjekt
  • Forprosjekt
  • Konkurransegrunnlag totalentreprise