1/2

Skateanlegget stod ferdig våren 2018 | Foto: Marit Mong Søreng

2/2

Passasje som skille byggetrinn 1 og 2, med direkte adkomst fra bussholdeplass | Foto: Marit Mong Søreng

Tasta skatepark – byggetrinn 2

Backe Rogaland AS engasjerte våren 2017 Multiconsult som totalrådgiver for Tasta skateparks andre byggetrinn. Skateparken ligger nord for Stavanger sentrum, på Tasta. Begge byggetrinnene av skateparken ble tegnet av det svenske firmaet Pivotech. Skateparken rommer totalt 7000 km2 hvorav andre byggetrinn utgjør 1600 km2 av disse. Oppdraget innebærer detaljprosjektering av klubbhus og overbygg (RIB, RIBfy, RIA og RIBr), gang- og sykkelvei, VA-anlegg og planteplan.

Løsning av oppdrag

Langs klubbhuset går en rampe opp til taket, hvor en kan få flott utsikt over skateparken og det tilgrensende idrettsanlegget. På taket er det også lagt sedumtak og stedvise lysåpninger.Tasta skateparks andre byggetrinn stod fullført våren 2018 som en av Nord-Europas største skateparker. Skateparken har gjennomgående gule detaljer på avfallsbeholdere, sykkelparkering, rekkverk, vindeltrapp, lysarmatur og dører.

Materialpaletten spenner mellom betong, naturstein, belegningsstein, stål og treverk. Langs støyskjermer er det plantet klatreplanter som vil gi et grønt og frodig preg til anlegget. Klubbhuset er installert med toaletter, garderobe og kjøkken.

Våre tjenester

  • VA-tegninger: Plan- og profiltegninger
  • VEG-tegninger: Profil-, detalj- og oversiktstegninger
  • Stikningsdata
  • Brannteknisk prosjektering
  • Støyrapport fra skateaktivitet
  • Premissnotat for energi
  • Planteplan
  • RIB-prosjektering: Detalj-, form- og armeringstegninger