Svingbrua | Foto: Stian Schancke Flåten, Multiconsult

1/3

Svingbrua | Foto: Stian Schancke Flåten, Multiconsult

Bilde fra svingbrua mot park | Foto: Stian Schancke Flåten, Multiconsult

2/3

Bilde fra svingbrua mot park | Foto: Stian Schancke Flåten, Multiconsult

3/3

Picnicsteder | Foto: Stian Schancke Flåten, Multiconsult

Svingbrua

Gang-/sykkelbru over Skansenløpet

Svingbrua er en gang- og sykkelbru som går ved siden av Skansen bru, den fredede klaffebrua som fører jernbanen over Skansenløpet. Brua binder sammen gang- og sykkelvegen langs Nordre avlastningsvei på Brattøra og Ila. Brua åpner for båter inn og ut av Skansenløpet ca 1500 ganger i året.

Langs fjorden er Brattøra friområde utvidet med en liten park nærmest brua. Den 650 meter lange promenaden mellom Nordre avlastningsveg og fjorden gir nærkontakt med vær og vind, og er attraktiv både i ruskevær og for å oppleve solnedganger over Munkholmen. Her er det små picnicsteder, muligheter for å fiske, spille basket eller volleyball, bade, eller slappe av på stranda.

Prosjektet omfatter gjenetablering av berørte deler på begge sider av den nye brua, mot Skansen og Brattøra. Den er knyttet til eksisterende gangveisystemer

Løsning av oppdraget

Multiconsult har vært ansvarlig for prosjektering av gang- sykkelvei, konstruksjoner i grunnen (peler, spunt etc.), VA-teknisk, elektrotekniske installasjoner samt tilhørende infrastruktur for elektro. Det ble utarbeidet konkurransegrunnlag og anbudsgrunnlag, samt detaljprosjektering for Statens Vegvesen for totalentreprisen.

Koordinering mot jernbaneverket, Trondheim havn, Statens vegvesen, nett leverandør- Tverrfaglig koordinering mot andre fag som ARK og LARK var også enn stor del av oppgaven. Dette har skjedd i tett samarbeid med andre fagdisipliner.

Våre tjenester

  • Belysning, utforming og plassering
  • Valg av belysning
  • Strømtilførsel til roterende svingbru
  • Styring og overvåking av båt, tog og myke trafikanter.
  • Plantegninger
  • Detaljtegninger/Arbeidstegninger
  • Mengdeoppsett
  • Beskrivelse etter prosesskoden
  • Oppfølging byggetid