Multiconsult Samferdsel vei bru

1/2

Skadesund bru | Foto: Sigve Wathne, Multiconsult

2/2

Skadesund Bru | Foto: Sigve Wathne, Multiconsult

Skadesund Bru

Prosjektet bestod i å utbedre skader på brua.

Det var alvorlige skader på bl.a. brupikarer. Dessuten var brubane så sterkt nedkjørt at kjøretøy kjørte på armeringen i brubanen.

Pilarene ble behandlet med kloriduttrekk og nytt slitelag ble påstøpt brubanen.

Løsning av oppdraget

Utbedring med kloriduttrekk, samt betongrehabilitering

Våre tjenester

  • Tilstandsanalyse
  • Utbedringsforslag
  • Anbudsbeskrivelse
  • Kloridanalyser
  • Analyse av skadeårsak