sandtangen, bru, bryne, befaring, tilstandsvurdering, rehabilitering, multiconsult

Sandtangen bru | Foto: Sigve Wathne, Multiconsult

Sandtangen bru

Rehabilitering

Prosjektet bestod i befaring og tilstandsvurdering. Ny bru ble prosjektert og tegnet for økt belastning.

Løsning av oppdraget

Tegne og kontrollberegne ny bru.

Våre tjenester

  • Tilstandsanalyse
  • Tegning av ny bru