Multiconsult Samferdsel Vei Bru Øvre Sund Bru

1/3

Øvre Sund bru sett fra Grønland | Foto: Peter Aasen

2/3

Øvre Sund bru sett fra Grønland | Foto: Peter Aasen

Multiconsult Samferdsel Vei Bru Øvre Sund Bru

3/3

3D modell | Ill.: Peter Aasen

Øvre Sund bru

Bru over Drammenselva

Multiconsult var med på vinnerlaget sammen med BFS arkitekter (nå Nuno arkitektur) i arkitektkonkurransen for Øvre Sund bru. Etter det har Multiconsult hatt ansvar for forprosjekt, byggeplan og oppfølging i byggefasen for alle fagområder i prosjektet.

Brua er ei platebru i betong med fem spenn og total lengde på 150 m med store landkarkonstruksjoner på begges sider. Brua har fire kjørefelt. På den ene siden er det utkraget gang- og sykkelbane i stål (bredde 5,5 m). Søylene er utformet i betong med båtformet tverrsnitt for liten vannmotstand og Y-formet søyle i topp med skråstilt stålpilar.

Det er gjennomført detaljerte beregninger knyttet til vannstrømning, elveprofil og søyleform for å unngå vannstandsheving i elva. I landingsområdene er det foretatt masseutskifting med lette masser for stabilitetssikring av elvebredden på grunn av svært dårlige grunnforhold. Fundamentering på stålrørspeler til morene. Landkarkonstruksjoner og brygger fundamentert på betongpeler til morene. Total lengde av anlegget, mellom rundkjøringer på hver side og elva, er 400 m. Tverrfaglig prosjektering alle fag.

Løsning av oppdraget

Oppdraget har bestått av:

 • Konstruksjonsanalyser av bru
 • Geoteknisk prosjektering
 • Landskapstilpassinger
 • Prosjektering av veier
 • Prosjektering av VA-anlegg
 • Lysberegninger
 • Hydrologiske analyser

Våre tjenester

 • Arkitektkonkurranse
 • Konseptstudier
 • Illustrasjonsplan
 • Forprosjekt bru
 • Byggeplan
 • Konkurransegrunnlag
 • Oppfølging i byggeperioden