1/4

Stålbrua sett fra Kistefossområdet | Ill.: Multiconsult

2/4

Stålbrua sett fra Randselva| Ill.: Multiconsult

3/4

Betongbrua sett fra Randselva| Ill.: Multiconsult

4/4

Betongbrua sett fra Kistefossområdet| Ill.: Multiconsult

E16 Randselva bru

Skisseprosjekt og forprosjekt

Randselva bru ligger på parsellen for ny E16 mellom Eggemoen og Olum i Jevnaker kommune. Brua går ut fra platået på Eggemoen og krysser Randselva og jernbanen. Forprosjektet inneholder 2 alternativer, ett i stål og ett i betong, begge med total lengde på 540 m.

Spennlengdene for stålalternativet er 155 + 40 + 165 + 30 + 150 m.

Spennlengdene for betongalternativet er 175 + 175 + 50 + 50 + 50 + 40 m.
Bruløsningene er utarbeidet i samarbeid NUNO arkitektur og DOF Engineers gjennom en kreativ fase.

Det er laget 3D-modeller og fotoillustrasjoner av begge alternativer. Av stålalternativet er det også laget en videoanimasjon av byggeprosessen.

Løsning av oppdraget

En hovedutfordring i prosjektet har vært å oppnå bruløsninger med første spenn fra landkar på Eggemoen siden til neste fundament på minst 175 m. Dette fordi det av geotekniske årsaker ikke kan fundamenteres i elv eller moreneskråning.

Stålalternativet har en brukasse i stål med typisk høyde på 5,0 m, forsterket til 10 m høyde over søyler. Brudekke samt V-søyler utføres i betong. Brukassen monteres etter framskyvningsmetoden.

Betongalternativet er ei fritt frambygg bru med to spenn på 175 m og brukassehøyde fra 3,5 m til 19 m, som da vil være den største brua av denne typen som hittil er bygget. Brua har i tillegg 4 spenn på ca 50 m.

Våre tjenester

  • Kreativ fase med arkitekt
  • Skisseprosjekt med flere alternativer
  • Forprosjekt for alternativ løsning i stål og betong
  • 3D- modell og fotoillustrasjoner
  • Reguleringsplan