1/4

Opperud overgangsbru sett fra E16 | Ill.: Multiconsult

2/4

Langlia overgangsbru | Ill.: Multiconsult

3/4

Søtbakkdalen gangbru sett fra E16 | Ill.: Multiconsult

4/4

Søtbakkdalen gangbru sett fra turveien | Ill.: Multiconsult

E16 Overgangsbruer i tre

Skisseprosjekt og forprosjekt

Parsellen for ny E16 mellom Eggemoen og Olum inneholder totalt 16 konstruksjoner hvorav 4 overgangsbruer i tre. Da det er ulike forhold og terrengsituasjoner ved alle overgangsbruene er det utarbeidet spesielle bruløsninger tilpasset hvert enkelt brusted.

Bruløsningene er utarbeidet i samarbeid NUNO arkitektur gjennom en kreativ fase. 3 av bruene er kjørebruer og en er gangbru for turvei. Det er laget 3D-modeller og illustrasjoner av alle bruene.

Løsning av oppdraget

Opperud overgangbru er ei sprengverksbru med total lengde på 59,5 m og bredde 4,0 m. Brubanen krysser E16 på skrå, mens sprengverkskonstruksjonen i tre står vinkelrett på E16.

Kanadavegen overgangbru er ei sprengverksbru med total lengde på 39,0 m og bredde 6,5 m. Brua krysser E16 på skrå.

Langlia overgangbru er ei sprengverksbru med total lengde på 41,0 m og bredde 6,5 m. Brua krysser E16 på skrå.

Søtbakkdalen gangbru er ei skråstagsbru med tårn av limtre. Total lengde på brua inklusive sirkulær rampe i betong er ca 130 m. Bredde er 1,8 m. Brua krysser vinkelrett på E16.

Våre tjenester

  • Kreativ fase med arkitekt
  • Skisseprosjekt med flere alternativer
  • Forprosjekt for 4 bruer
  • 3D- modell og illustrasjoner
  • Reguleringsplan