hengebru, flytende fundament, sulafjorden, mulighetsstudie, multiconsult

Hengebru på flytende fundament | 3D illustrasjon: Multiconsult

Kryssing av Sulafjorden – Flytende hengebru

Mulighetsstudie av hengebru på flytende fundamenter

I forbindelse med Statens vegvesens store prosjekt Ferjefri E39 har Multiconsult gjennomført en mulighetsstudie for kryssing av Sulafjorden. Studien har sett på tre mulige korridorer hvor avstanden over fjorden er henholdsvis 3, 4 og 5 km.

Studien av hengebru på flytende fundamenter er gjort for den midterste korridoren med en lengde på ca. 4 km. Konseptet kan også benyttes for den lengste korridoren, men da med et ekstra flytende fundament. På den korteste korridoren, som er ytterst i fjorden, er miljølastene ugunstig for dette konseptet.

Løsning av oppdraget

Multiconsult har vurdert ulike type flytebruer. I en screeningfase endte studien med at flytebruer med korte spenn og mange små flytere ikke var robuste nok for denne kryssingen med hensyn til skipsstøt. Valgt konsept er hengebru med tre hengebruspenn og viadukter i side spennene. Hengebruspennene i studien er 1250 m.

Tidligere simuleringer viste at flyterne eksiterte store egenmodebevegelser av brua på gitte egenfrekvenser. Forskjellige flyterkonsepter ble utviklet og sammenlignet med etablerte løsninger som TLP og Spar. Det ble i denne prosessen designet en ny type flyter, en elliptisk flyter med moonpool, som gir minimalt med eksitering av en bruegenmode i frekvensområdet til havdønninger. For å sammenligne de ulike konseptene ble responsen av brua kombinert med en 50å rs tidshistorie av havdønninger og målt vind.

Studien endte opp med tre mulige flytere, som alle bør studeres nærmere i neste fase. Dette er Spar, TLP og elliptisk flyter med moonpool.

Våre tjenester

 • Bruplanlegging
 • Prosjektering av ny bru
 • Geoteknisk prosjektering
 • Prosjektering av offshore konstruksjoner
 • Risikovurdering
 • Global analyse for bru i Sofistik med flyter som fjærer
 • Global analyse for flyter i Sima/Riflex med forenklet bru
 • Analyse av skipsstøt for alle flytere
 • Design av bru og flytere
 • Grovt kostnadsoverslag
 • RAMS-analyse
 • Marine operasjoner og montasje
 • 3D modeller
 • 2D tegninger fra 3D modellen
 • Fotomontasjer