rørbru, flytende, sulafjorden, multiconsult, samferdsel og infrastruktur

1/2

Sulafjorden – Neddykket flytende rørbru | Illustrasjon: Multiconsult / Statens Vegvesen

2/2

Rørbru i drift | Illustrasjon: Statens Vegvesen

Kryssing av Sulafjorden – Rørbru

Mulighetsstudie for kryssing av Sulafjorden

På oppdrag fra Statens vegvesen har Multiconsult utført en mulighetsstudie for kryssing av Sulafjorden på fremtidig E39 mellom øyene Hareid og Sula sørvest for Ålesund. Oppdraget har endt opp med 3 mulige forslag for den 3 – 5 km lange fjordkrysningen; 3.0 km 1 spenns hengebru, 4.0 km 3 spenns flytende hengebru og 4.5 km neddykket flytende rørbru.

Det er utført simuleringer av statisk og dynamisk respons under eksitasjon fra forskjellige påkjenninger (trafikk, vind, bølger, osv.), enkel dimensjonskontroll, tegninger, beskrivelse av byggemetode/marine operasjoner, grovt kostnadsoverslag og sluttrapport.

Løsning av oppdraget

Etter en innledende ide- og silingsfase ble neddykket flytende rørbru valgt ut som ett av tre konsept for videre bearbeidelse. Sulafjorden er svært utsatt for store havbølger, spesielt på Sulasiden. Dette medfører at tunnelen må dykkes ned til ca. 40 m, eller mer, for å bli gjennomførbar.

Tunnelen er lagt i horisontal bue med radius 3000 m for horisontal stivhet, horisontalkreftene føres inn til landfall på begge sider. På Sulasiden hvor eksponeringen fra havbølger er størst er tunnelen forankret vertikalt med strekkstag til havbunnen.  For den mer beskyttede Hareidsiden er det benyttet søyler og pongtonger til havoverflaten for vertikal forankring.

Det er konkludert med at den valgte konseptløsningen med rørbru er gjennomførbar for denne fjordkryssingen. Fleksibiliteten med hensyn på spennlengde mellom det vertikale ankersystemet og bruken av pontonger, kombinert med muligheten til å senke tunnelen dypt for å unngå store bølgelaster, gjør at konseptet egner seg godt til denne fjordkryssingen.

Våre tjenester

 • Konseptvalg basert på ide- og silingsfaser
 • Statisk bæresystem
 • Horisontal forankring – landfall
 • Vertikale forankring – pongtonger/strekkstag
 • Hydrodynamiske krefter
 • Byggebeskrivelse og marine operasjoner
 • Bruplanlegging
 • Prosjektering av ny bru
 • Geoteknisk prosjektering
 • Prosjektering av offshorekonstruksjoner
 • Risikovurderinger