Illustrasjon av nye Sluppen bru «Pilgrimsbrua» med ramper og terrassert vegsystem sett mot sør | Illustrasjon: Knight Architects: kreditering

1/2

Illustrasjon av nye Sluppen bru «Pilgrimsbrua» med ramper og terrassert vegsystem sett mot sør | Illustrasjon: Knight Architects: kreditering

2/2

Kveldsstemning ved Pilgrimsbrua og nytt trafikknutepunkt | Ill: Multiconsult

Fv. 706 og ny Sluppen bru

Plan- og designkonkurranse

Miljøpakken i Trondheim skal bygge ny Sluppen bru. Prosjektet omfatter ny fire-felts bru over Nidelva, ny bru over Leirelva og tilknytningene til vegnettet på begge sider av Nidelva. Ny Sluppen bru vil senere kobles til den planlagte Byåstunnelen. Eksisterende Sluppen bru bygges om til ren gang- og sykkelbru.

Multiconsult har sammen med Degree of Freedom, Knight Architects og Faveo deltatt i plan- og designkonkurranse om utforming ny bru. Tilkobling til ny bru med nye veg- og rampeløsninger må skje i den bratte elveskråningen. Her skal det også utformes et portalområde for framtidig tunnel til Byåsen.

I konkurranseforslaget fremheves ett hovedelement, bruportalen. Den nye brua har et 82 m høyt tårn som er plassert på vestsiden av Nidelva, og bærer hele hovedspennet på 150 m. Tårnet står i samspill med tårnet på Nidarosdomen med samme profil. Andre elementer og konstruksjoner er dempet for å beholde elverommet mest mulig intakt. Veganlegget i to plan skal fremstå som luftig og slankt i landskapsrommet.

Løsning av oppdraget

I konkurransen ledet Multiconsult et internasjonalt tverrfaglig team. Multiconsult har hatt overordnet ansvar for prosjektering av veg og trafikkarealer, landskapsarkitektur, vurdering av grunnforhold og har utarbeidet 3D-illustrasjoner. Knight Architects (UK) har vært ansvarlig for arkitektur og brudesign, og har laget fotoillustrasjoner. Degree of Freedom har vært ansvarlig for bruteknikk og konstruksjon sammen med Multiconsult. Faveo har sammen med Multiconsult hatt ansvar for prosjektstyring og fasilitering.

I løpet av prosjektperioden på 10 uker ble det gjennomført 4-5 kreative verksteder der alle fag deltok. I første verksted over to dager ble designkonsept og konstruksjonsprinsipp valgt.

Våre tjenester

  • Prosjektstyring/fasilitering
  • Prosjektering av veg og trafikkarealer
  • Brudesign og -konstruksjon
  • Vurdering av grunnforhold
  • Illustrasjonsplaner
  • 3D-visualisering