1/4

Tresfjordbrua | Foto: Vidar Moløkken/Multilux AS

2/4

Tresfjordbrua | Foto: Vidar Moløkken/Multilux AS

3/4

Tresfjordbrua | Foto: Vidar Moløkken/Multilux AS

4/4

Sidespenn akse 9-19 | Foto: Semko Majidian, Multiconsult

Tresfjordbrua

E136 Tresfjordbrua og Vågstrandtunnelen

Tresfjordbrua er en del av prosjektet E136 Tresfjordbrua og Vågstrandtunnelen som skal forkorte reiselengden mellom Ålesund og Åndalsnes med 13 km. Selve fjordkryssingen består av ei bru som er 1290 m lang og ei sjøfylling som er ca 800 m lang og krysser Tresfjorden mellom Vikebukt og Remmem. Sjødybden i brutraseen er ned til maks ca -40 m.

Det ble utarbeidet forprosjekt med kostnadsoverslag for både et stålalternativ og to betongalternativer. Disse ble ført videre til tilbudsgrunnlag. På grunnlag av innhentete tilbud ble det avgjort at det ene betongalternativet skulle føres videre til byggeplan. Byggearbeidene startet opp i 2012 og vil bli avsluttet høsten 2015

Løsning av oppdraget

Spenninndelingen for det valgte alternativ er: L=50+5×60+90+160+90+10×60=1290 m. Seilingshøyden er 32 m og bredden 60 m. Brua er fundamentert på stålkjernepeler i akse 0, 1 og 19, direktefundamentert på berg i akse 2 og 3, på utstøpte stålrørspeler ø1200 i akse 4-6 og 9-18, på senkekasse på berg i akse 7 og på senkekasse på løsmasser i akse 8. Overbygning sidespenn har et kassetverrsnitt med konstant høyde 3.0m, mens fritt frembyggdelen har et tverrsnitt som varierer fra 3.0 m til 9.0 m. Total brubredde er 13.5 m med 2 kjørefelt a 4.5m og g/s felt 3.0 m.

Sidespennene bygges feltvis med underliggende forskalingsvogn, mens fritt frembyggdelen bygges ved hjelp av vogner på hver utkrager.

Våre tjenester

  • Oppdatert forprosjekt med kostnadsoverslag for alternative løsninger i stål og betong
  • Fotoillustrasjoner
  • Komplett byggeplan for betongalternativ
  • Oppfølging i byggetiden