1/3

Leirkupbroen | Visualisering: Multiconsult

2/3

Mørkeplan av Snarveien

3/3

Lillelvbrua | Visualisering: Multiconsult

Lilleelvbrua og Snarvei

Lysdesign

På oppdrag fra Statens Vegvesen Region Sør har Multiconsult i samarbeid med NUNO arkitektur AS og LINK landskap gjennomført et skisseprosjekt for Snarvei, Lilleelvbrua og bryggeløsning. Skisseprosjektet inngår i parsellen Fv. 32 Gimleveien – Augestadveien.

Skisseprosjektet viser hvordan gang og sykkelnettet i Porsgrunn kan forbedres ved å bygge på ny Lilleelvabru som inkluderer en G/S- vei på øst siden. Det blir opprettet en park over eksisterende FV32 vei- området på sørsiden og ned til Lilleelva hvor brukerne kan benytte seg av en bryggeløsning som tar brukerne under den nye og de eksisterende bruene i Porsgrunn før de blir ledet inn i sentrum.

Løsning av oppdraget

Lilleelvakrysset i Porsgrunn har vært en flaskehals i mange år. Den nye vegen skal være med på å gjøre de trafikale forholdene i gjennom Porsgrunn mye bedre. Dette innebærer fremkommeligheten for kollektivtransporten og myke trafikanter.

Staten Vegvesen ba spesielt om at en lysdesigner ble inkludert i prosjektet. Dette fordi det skulle etableres en gang/brygge-sti langs Lilleelva i forbindelse med dette prosjektet, og det var ønsket en lyssetning, som kunne bidra til omgivelsene og nærmiljøet på en positiv måte.

Multiconsult har utarbeidet et belysningskonsept for hele strekningen som inkluderer funksjonsbelysning av gangsti, trapper og lekeområde, samt effektbelysning av områdene under Leirkupbrua og Jernbanebrua.

Våre tjenester

  • Lysdesign