1/6

Utsikt langs broen med integrert sittebenk i brokonstruksjon | Foto: Jo Gaute Fornes, Multiconsult

2/6

Kveldsbelysning | Foto: Jo Gaute Fornes, Multiconsult

3/6

Geometrisk formet tredekke i Accoya | Foto: Jo Gaute Fornes, Multiconsult

4/6

Geometrisk formet tredekke i Accoya | Foto: Jo Gaute Fornes, Multiconsult

5/6

Belysning av broen sett ovenfra | Foto: Jo Gaute Fornes, Multiconsult

6/6

Vakkert belyst vaierskåret fjellskjæring | Foto: Jo Gaute Fornes, Multiconsult

Håhammeren bro og turvei

Detaljprosjektering

Stavanger kommune har siden 2001 etablert turveier gjennom Friområdeprosjektet for å sikre befolkningen tilgang til grønne områder, naturopplevelser og muligheter for fysisk aktivitet nær der folk bor. Ett av målene har vært å få en sammenhengende turvei langs Stavangers del av Hafrsfjord og dette inngår som en viktig del av kommunens overordnede grøntstruktur.

Strekningen forbi fjellveggen Håhammeren og Stavanger skytterlags skytebane var en utfordring i lang tid, både av hensyn til natur og terreng, og sikkerhet langs skytebanen. For å ivareta sikkerheten ble det i 2012 etablert en 250 meter lang sikringsvoll mellom skytebanen og framtidig turvei. Første del av turveien langs skytebanen ble etablert i 2013–2014. Deretter gjenstod den mest utfordrende delen. Oppdragsgiver ønsket en løsning som tok mest mulig hensyn til natur og terreng, og som gjorde at Håhammeren oppleves som et sosialt sted hvor folk føler tilhørighet til.

Løsning av oppdraget

De terrengmessige utfordringene ble løst ved å bruke vaier for å skjære traseen gjennom en fjellnabbe og skjære ut fjellhyller for etablering av en mindre bro og del av turvei. Traseen går på en lang hovedbro og en mindre bro, begge med spesialdesignet rekkverk. Den store broen er plassert ute i sjøen, slik at turveien svever forbi på utsiden av Håhammeren. Broene har geometrisk mønstret dekke av accoya, med nedfelte diagonale striper av Barrikade-dekke, for å gjøre det mer framkommelige i perioder med ising. Rekkverket er i syrefast stål, stolpene er forbundet med vaiere, slik at det er så lite synlig som mulig. På den store broen er det integrert en benk i accoya langs hele innsiden – her kan man sitte og la blikket hvile utover Hafrsfjord.

Foruten vanlig turveibelysning, har begge broene belysning innfelt i rekkverket, mens den minste broen også har lys innfelt i tredekket inn mot fjellskjæringen. I skaret gjennom fjellnabben er det montert lys i overkant på den ene siden, slik at også fjellet med sitt vakre mønster framheves.

Våre tjenester

  • Utforming veglinjer
  • Landskapstilpasninger
  • Utforming/konstruksjon 2 stk broer
  • Geotekniske vurderinger
  • Skredsikring