Prinsensgate 26 sett fra Wessels plass

Prinsens gate 26 sett fra Wessels plass

Prinsens gate 26

Rehabilitering av Prinsensgate 26, en bygård bygget i 1880-1881 som ligger i et område som er regulert til bevaring. Stortinget har fra 1978 frem til 2013 benyttet bygget til administrative og politiske funksjoner.

Stortinget er nå i gang med planleggingen av en større rehabilitering av dette bygget. Arbeidene omfatter en totalrehabilitering av Prinsensgate 26 med fasadebevaring, samt forberede bygget for en mulig fremtidig utvikling.

Rehabiliteringen vil omfatte nedriving av innvendige dekker og bærekonstruksjoner, sikring av fasaden, utgraving av andre underetasje og etablering av en ny plasstøpt bærekonstruksjon innenfor eksisterende fasade.

Rehabilitering skal utføres i tråd med Stortingets miljøstrategi ”Grønt storting” og har utfordrende miljøambisjoner.

Løsning av oppdraget

Prosjekteringsgruppen utfører prosjekteringen av Prinsensgate 26. Detaljprosjekt blir ferdig i desember 2013, byggearbeidene har planlagt oppstart juni 2014 og ferdigstillelse og innflytting er satt til juni 2016.

Våre tjenester

Multiconsult er deltaker i en solidarisk prosjekteringsgruppe sammen med Link arkitektur AS og T-2 Prosjekt AS.