Fasade hovedinngang eksisterende bygg og flerbrukshall | 3D: Multiconsult

Fasade hovedinngang eksisterende bygg og flerbrukshall | 3D: Multiconsult

Strinda videregående skole

Tverrfaglig prosjektering

Strinda vgs skole er en ny skole bygget rundt et verneverdig bygg. Skolen vil få en stor fullt utrustet scene, Sør-Trøndelags største storkjøkken, verksted for elektro-, automasjon- og mekaniske fag, spesialrom for realfag, flere auditorier, flerbrukshall med mulig oppdeling i 4 salenheter, lab idrettsfag i tillegg til vanlige undervisningsrom, lærerarbeidsplasser etc.

Det er benyttet IFC filer og sammenstillingsmodell som BIM verktøy i prosjektet.

Løsning av oppdraget

Multiconsult har vært ansvarlig prosjekterende for angitte fagdisipliner

Energikrav til bygget: <100 kW/m2.

Våre tjenester

  • Konseptutvikling
  • Samspillfase
  • Prosjektering
  • Oppfølging i byggetid