Bygg og eiendom prosjekt thorheyerdal

Thor Heyerdahl videregående skole | Foto: Oras AS

Thor Heyerdahl vgs

Undervisningsbygg - Larvik

Multiconsult sin elementseksjon på kontoret i Sandnes har detaljert prefab bæresystem for Veidekke og Block Berge Bygg i forbindelse med Thor Heyerdahl videregående skole i Larvik.

Det er utarbeidet ca 2.000 tegninger i Tekla Structures. BIM fra tegnebord til fabrikk med DAK /DA P på alle plan.

Trappetårnene og fundamenter er plasstøpt. Disse er prosjektert av Sweco.

Våre tjenester

  • Detaljprosjektert betongelementer v/Tekla Struction