Foto: Multiconsult

Stabilisering av skråning | Foto: Multiconsult

Skjetlein vgs – Geo

Geoteknisk prosjektering

Oppdraget omfatter bygging av ny videregående skole på Skjetlein. Byggeprosjektet omfatter riving og opprustning av eksisterende bygningsmasse samt etablering av nybygg. Samlet areal nybygg ca 2500 kvm.

Nybygget inneholder undervisningsbygg, internat, stall og hall. I tilknytting til utbyggingen er det utført tiltak for å sikre skoleområdet for kvikkleireskred.

Løsning av oppdraget

Multiconsult har vurdert skredfaren og prosjektert tiltak for sikring mot kvikkleireskred.

Videre har Multiconsult utført geoteknisk prosjektering for nybygg. Dette omfatter blant annet prosjektering av byggegrop og fundamenter.

Utbyggingen ved og i kvikkleiresone har medført behov for tett oppfølging av geoteknikker i byggefasen.

Våre tjenester

  • Detaljregulering geoteknikk
  • Konkurransegrunnlag geoteknikk
  • Vurdering av skredsikkerhet
  • Prosjektering byggeplan
  • Oppfølging