Illustrasjon av ny skolebygning | Ill.: Hus arkitekter AS

Skjetlein vgs

Videregående skole og grønt kompetansesenter

Skjetlein videregående skole ligger på Leinstrand sør i Trondheim kommune. Skolen har eksistert siden 1900 og var i 2010 klar for en opprusting og nybygging.

Oppdragsgiver (Sør-Trøndelag fylkeskommune) ønsket et enhetlig, kompakt og funksjonelt skoleanlegg med gode arkitektoniske løsninger tilpasset stedet og omgivelsene. Prosjektet skulle inneholde innovative elementer og samtidig være utviklingsdyktig og realiserbart.

Den nye videregående skolen på Skjetlein skulle framstå som et arkitektonisk og pedagogisk visjonært skoleanlegg med et klart ”hjerte” og med en synlig miljøprofil både i bygninger og uteanlegg. Uteanlegget skulle ha et tydelig grønt preg og hele skoleanlegget skulle utformes med tanke på universell utforming.

Multiconsult var med i konkurranseprosjektet sammen med Børset & Bjerkset Entreprenør as og HUS arkitekter. Foruten å være landskapsarkitekt og ha ansvar for utomhusplanen, var Multiconsult også ansvarlig for fagene VA , Veg, Rib, Rie og Riv.

Løsning av oppdraget

Utomhusplanen viser ny situasjon for uteområdet til Skjetlein videregående skole og kan deles inn i fem ulike soner som knyttes sammen av en gangakse gjennom hele skoleområdet. Oppholdsarealene er bilfrie og det er lagt vekt på tydelige grenser mellom trafikkareal, oppholdsareal og gårdsdrift/verksteddrift.

Skolen får et trivelig og identitetsskapende skoletun, ”sentralplassen”, med mulighet for opphold og aktivitet. Skolens grønne profil vises fram i flotte staude- og blomsterbed sentralt plassert ved inngangen og i parken. Overvannsrenner samler og leder vannet til åpne dammer i arealet mellom sentralplassen og parkeringsplassen, som dermed får både en estetisk og praktisk funksjon.

Våre tjenester

  • Utarbeidelse av utenomhusplan
  • Bidrag til beskrivende tekst i tilbudsmateriale for totalentreprisen
  • Bidrag til plassering av nybygg
  • Bidrsag tekniske fag både utenomhus og innomhus i fagene RIV, RIB, RIE og VA