Nye Voss Gymnas | Illustrasjon: HLM Arkitektur AS

Nye Voss Gymnas | Illustrasjon: HLM Arkitektur AS

Nye Voss Gymnas

Totalentreprise

Ny videregående skole på 12.600 m2, inklusiv idrettshall på 3.000 m2.

Nybygget skal plasseres nordøst for det opprinnelige Landsgymnaset fra 1918. Nybygget og det eksisterende bygget blir koblet sammen med et skoletorg som blir inngangen til Nye Voss gymnas. Den nye bygningen skal blant annet inneholde idrettshall, delvis nedgravd i Skulehaugen og med en korridor under bakken mellom idrettshallen og idrettsplassen.

Det nye mellombygget er på fire etasjer. Idrettshallen i underetasjen er sammensatt av en håndballhall og en basishall. I første etasje ligger inngangsparti med skoletorg, administrasjon, auditorium og kantine. 2. – 4. etasje inneholder undervisningsrom og lærerarbeidsplasser. Alle etasjene er sammenbundet i plan med den gamle skolebygningen der det også blir undervisningsrom. Det skal lages ny adkomstvei til skolen. På sørsiden blir det opparbeidet et skoletun som er atskilt fra parkeringsplasser for bil, moped og sykkel på nordsiden.

Bygningen fra 1918 er på ca. 3.000 m2 og skal rustes opp når nytt bygg er ferdig. Skolen er dimensjonert for 590 elever og 100 ansatte.

Løsning av oppdraget

Totalentreprisekonkurranse med HLM Arkitektur og Constructa basert på romprogram. Samhandlingsfase med entreprenør, arkitekt og byggherre etter vunnet konkurranse.

Detaljprosjektering utføres samtidig med bygging basert på avklaringer i samhandlingsfase.

Våre tjenester

  • Intern prosjekteringsledelse. Konkurransefase, samhandlingsfase og detaljprosjekteringsfase.
  • RIG – spunt mot eksisterende bygg
  • RIB – all RIB prosjektering med unntak av hulldekker og prefabrikkerte vegger og trapper.
  • RIBFy og RIAKU – premisser/detaljprosjektering.
  • RIE og RIV-teknisk prosjektering.