Illustrasjon av Fryd 48

Illustrasjon av Fryd 48

FRYD 48

FRYD 48 er en ny ungdomsskole i Oslo kommune som bygges for 600 elever

Hovedbygget på skolen er ombygging av en gammel fabrikkhall, opprinnelig bygget som transformatorfabrikk for Per Kure AS i 1935. Bygget ble deretter sprengt av motstandsbevegelsen under andre verdenskrig og gjenoppbygget i 1947. Historien gjør skolebygget til et spektakulært bygg med store takhøyder.

Midtskipet vil være en sentral samleplass i bygget med takhøyde over 17 meter. Hver av sideskipene har to plan med takhøyde på henholdsvis 6,7 meter og 5,7 meter. Det forsøkes også å bevare industriinntrykket etter ombyggingen.

Skolen bygges som en baseskole med to baser per klassetrinn, i tillegg til spesialrom. Det bygges også en ny idrettshall under bakken med nasjonal volleyballstandard. Uteområdet er et fellesområde med de omkringliggende boligene, og etableres som en kombinasjon av aktivitets- og parkanlegg. I tillegg bygges det takterrasse på begge sidene av bygget som en del av skolens uteområde.

Løsning av oppdrag

Multiconsult har vært teknisk rådgivere med disiplinene byggeteknikk, VVS teknikk, elektroteknikk, geoteknikk, trafikkteknikk (parkeringsplass og fortau), miljø, akustikk, brann, energiteknikk, og HMS.

Multiconsult har også vært prosjekteringsgruppeleder for gruppen som også omfatter arkitekt, landskapsarkitekt og interiørarkitekt som sidekonsulenter.

Alle fagene har prosjektert i 3D og dette har blitt benyttet som et en verktøy for tverrfaglig kontroll og gjennomgang med entreprenør.

Våre tjenester

  • Teknisk rådgiver
  • Prosjekteringsgruppeleder
  • 3D prosjektering
  • Tegninger
  • Kostnadsberegninger
  • Koordinator for prosjekteringen