Ravnanger ungdomsskole | Foto: Multiconsult

Ravnanger ungdomsskole

Rehabilitering

Multiconsult bisto Askøy Kommune i rehabiliteringen av Ravnanger Ungdomsskole i Hauglandshella.

Oppdraget innebar skifte av vinduer og dører, og maling av yttervegger samt noe betongrehabilitering. Tekking av tak. På kister og yttervegger ellers er det etter behov skiftet kistebord og kledning. Vegger er utbedret i forhold til brannkrav. Solavskjerming er montert. Gulvbelegg er skiftet på store deler av skolen.

I forbindelse med utskifting av ventilasjonsanlegg er det bygget opp 4 nye ventilasjonshus i tillegg til det eksisterende. Det er dessuten bygget nytt bosshus, og utvendige elevtoaletter er rehabilitert bygningsteknisk og med tekniske anlegg. Prosjektet ble gjennomført som delte entrepriser.

Løsning av oppdraget

Tett oppfølging i alle faser av prosjektet i tett samarbeid med brukere, byggherre, prosjekterende, byggeledelse og byggesaksavdelingen.

Oppfølging i utførelsesfasen – byggeledelse.

Våre tjenester

  • Prosjektering
  • Prosjekteringsledelse
  • Ansvarlig søker
  • Innstilling ved anbud
  • Kontrahere
  • Byggeledelse