Bygg og eiendom prosjekt Midtbygda skole

Midtbygda skole (BIM-modell) | Illustrasjon: Multiconsult, Link signatur og RIFT

Midtbygda skole

Midtbygda skole er en 4-parallell barneskole i Røyken kommune.

Skolen hadde i 2008 ca 430 elever fordelt på 22 klasser. Hovedbygget stod ferdig i 1955 og var påbygget tre ganger siden. Skolen slet med betydelig plassmangel og fire paviljonger i skolegården avhjalp mangelen på klasserom.

Skolen er utvidet til en fullverdig 4 parallell barneskole. Som en del av skolen er det bygget en idrettshall med spilleflate for håndball. Røyken bibliotek er inkorporert i skolen. Kommunen utvidet tomten betydelig, og skolen har over 30 mål til disposisjon.

Løsning av oppdraget

Prosjektet har vært et samarbeidsprosjekt mellom Link Signatur (nå Link Arkitektur) og Multiconsult. Prosjekteringsgruppen har gjennomført skisse-, for og detaljprosjekt.

Prosjektet er gjennomført som et BIM-prosjekt (BIM=Building Information Model).

Våre tjenester

  • Skisseprosjekt
  • Forprosjekt
  • Detaljprosjektering