Multiconsult - Bygg og eiendom - Sinsen skole | Foto: Vidar Iversen

Sinsen skole etter rehabiliteringen | Foto: Vidar Iversen

Sinsen skole

Barneskole

Sinsen skole ble tegnet av arkitekt Georg Greve og fremstår som et godt eksempel på skoleanlegg i funksjonalistisk stil. Skolen ble tatt i bruk i 1938. Skolen har nå vært gjennom en omfattende rehabilitering hvor Multiconsult har stått for prosjekteringen. Etter ferdigstillelse vil skolen ha plass til 728 elever.

Prosjektet omfatter full rehabilitering og innvendig ombygging av enkelte arealer. Sinsen skole er ikke vernet, men byantikvarens krav er stor grad innarbeidet i prosjektet.

Rehabiliteringen omfatter oppgradering til dagens forskrifter og innebærer tilleggsisolering av tak og fasader (200 mm), nye vinduer og dører, branntekniske og lydtekniske tiltak, tilpasninger for universell utforming, nye ventilasjonsanlegg og nytt kjøleanlegg for spesialrom, nytt sanitæranlegg, ny utomhusanlegg, nytt svømmebasseng, nye garderober, dusjer og toaletter.

Byggestart er planlagt til 20. juni 2010 og skal være ferdig til skolestart august 2011.

Løsning av oppdraget

Ombygging av administrasjonsfløy, lærerarbeidsplasser, toalettavdelinger og svømmebassenganlegg med tilhørende støttefunksjoner.

Rehabilitering av sanitæranlegget med nye bunnlendinger. Nytt kjøleanlegg for spesialrom, nye ventilasjonsanlegg og rehabilitering av varmeanlegg.

Enøk-vurderinger med tilhørende energiberegninger, har vært grunnlaget for de løsninger som er valgt.

Fasader etterisoleres med 200 mm pussisolasjonssystem, for å tilfredsstille dagens krav og Undervisningsbyggs krav til energibruk i skoleanlegg.

Våre tjenester

  • Skisseprosjekt
  • Forprosjekt
  • Detaljprosjekt
  • Koordinator i prosjekteringsfasen (KU)