Foto: Erstad & Lekven

1/4

Statens kunst- og håndverksskole | Foto: Erstad & Lekven

Foto: Erstad & Lekven

2/4

Etablering av frittbærende dekke med underliggende svellerom | Foto: Multiconsult

3/4

Svelleskade på gammelt gulvt | Foto: Multiconsult

4/4

Påføring av sprøytbar membran | Foto: Multiconsult

Kunst- og håndverksskolen

Statens håndverks- og kunstindustriskole rehabiliteres, og skal ved skolestart i 2015 ta imot 780 elever som Edvard Munch videregående skole. Ombyggingen innebærer en fullstendig rehabilitering av eksisterende bygg, samtidig som unike bygningsdetaljer og fasadefront skal bevares.

Det gamle skolebygget viste omfattende svelleskader på gulv. Multiconsult har bidratt med geofaglig kompetanse og grunnundersøkelser for å løse utfordringer tilknyttet bl.a. uttak av alunskifer med strenge vibrasjonskrav (nærhet til Kunstindustrimuseet), opprettholdelse av grunnvannsstand, radonsikring, oppdriftsforankring, bergsikring nært eksisterende bygg, forhindring av nye svelleskader på gulv, samt rørgjennomføringer under bærevegger.

Løsning av oppdraget

Multiconsult har utført grunnundersøkelser, miljøgeologiske undersøkelser og levert geofaglig rådgivning både under prosjektering og gjennomføring av prosjektet.

Multiconsult har bidratt med løsninger for utbedring og forebygging av svelleskader på gulv i form av membran, svellerom og punktfundamenter for frittbærende dekke.

Vi har også prosjektert oppdriftsforankring, bergsikring og rørspunt av byggegrop, samt brønner for overvåking av grunnvann.

Bygget ligger vegg-i-vegg med Kunstindustrimuseet, noe som har ført til meget strenge vibrasjonskrav og tett oppfølging av vibrasjonsmålere.

Våre tjenester

  • Rystelsesmålinger
  • Grunnundersøkelse
  • Geoteknisk prosjektering
  • Bergteknisk prosjektering
  • Miljøgeologisk prosjektering
  • Oppfølging i byggetid