Strømme, Skole, Kristiansand, Lekeplass, skolegård, utomhusplan, nærmiljopark, multiconsult

1/2

Strømme skole - utearealer | Foto: Multiconsult

2/2

Strømme skole- utearealer | Foto: Multiconsult

Strømme skole

Nærmiljøpark — ekte leik og spontanidrett

Ombygging og utvidelse av uteområder, skolegård og nærmiljøanlegg på Strømme skole.

«Ekte leik og spontanidrett» prosjekt utviklet i samarbeid med førsteamansuensis Asbjørn Flemmen, Høgskulen i Volda og Landslaget Fysisk Fostring i skolen (LFF).

Anlegget inneholder lekeplasser, aktivitetsområder, amfi, multibane, ballvegg/ buldrevegg, Tarzanjungel, utendørs turnbasseng, sandvolley, balløkke, grøntanlegg, trafikkarealer, stier og naturområder.

Løsning av oppdraget

Multiconsult har utført utvikling og prosjektering av utearealer og aktivitetsområder i samarbeid med byggherre, eier og bruker for ombygging og utvidelse av utearealene på Strømme skole.

Oppgaven er løst i samarbeid med førsteamanuensis Asbjørn Flemmen, HIVolda etter konseptet «Ekte leik og spontanidrett» (A.Flemmen/LFF)

Bygg arkitekt: Egerdahl & Nordbø AS, Kr.sand

Grønn entreprenør: Landskapsentreprenørene AS, Kr.sand.

Våre tjenester

  • Utomhusplan
  • Konseptutvikling
  • Prosjektering
  • Anbudsbeskrivelse
  • Oppfølging byggeplass