Dvergsnes. Skole, skolegård, utomhusplan, lekeplass, nærmiljøanlegg, friluftspark, Kristiansand, Multiconsult

Dvergsnes skole, utearealer | Foto: Multiconsult

Dvergsnes skole

Utearealer og aktivitetsområder

Utvikling og prosjektering av skolegård og uteområder for ny Dvergsnes barneskole. Barneskole for 200 elever.

Utvikling og prosjektering av nærmiljøanlegg og friluftspark. Sjønært friluftsområde på ca 11 daa. Anlegget inneholder lekeplasser, aktivitetsområder, amfi, grøntanlegg, trafikkarealer, løkke, stier, badebrygge og naturområder.

Løsning av oppdraget

Multiconsult har utført utvikling og prosjektering av utearealer og aktivitetsområder i samarbeid med byggherre, eier og bruker for den nye barneskolen på Dvergsnes.

Multiconsult har prosjektert tiltak i sjønært friluftsområde som grenser inntil skolen.

Bygg arkitekt: Egerdahl & Nordbø AS, Kr.sand

Bygg entreprenør: Vavik & Tønnesen AS, Kr.sand

Grønn entreprenør: Landskapsentreprenørene AS, Kr.sand.

Våre tjenester

  • Utomhusplan
  • Prosjektering
  • Anbudsbeskrivelse
  • Oppfølging byggeplass