Samferdsel og infrastruktur, Norheimsund barneskole, skolegård, utomhusanlegg, Multiconsult

1/2

Plan for skolegården | Ill.: Multiconsult

Samferdsel og infrastruktur, Norheimsund barneskole, skolegård, utomhusanlegg, Multiconsult

2/2

Detalj for del av skolegården | Ill.: Multiconsult

Norheimsund barneskole

Prosjektering skolegård

Ombygging og tilbygg til Norheimsund barneskole med endring av store deler av utomhusanlegget. Planområdet inneholder varierte aktivitetsmuligheter for aldersgruppen 6-16 år. Planen balanserer mellom funksjons og hensyn til forskjellige årstider og vær, alder og motorikkevner, kjønn og interesser. Noen objekter, bla en sandkasse, amfi og asfaltmaleri er spesiallaget til prosjektet.

Det er blitt utarbeidet en beskrivelse i henhold til NS 3420.

Løsning av oppdraget

Vi har utarbeidet en utomhusplan og detaljer. Under prosjektets gang har tegningene blitt revidert for å få en billigere løsning.

Våre tjenester

  • Utarbeidelse av utomhusplan
  • Utarbeidelse av detaljer
  • Beskrivelse i henhold til NS3420