Skole, Bygg og eiendom, Multiconsult, Sola

Skadberg skole | Foto: Jon Torgeirsson

Skadberg Skole

Ny skole

Skadberg skole er en barneskole med SFO som ligger en drøy km øst for Sola sentrum. Skolen har ca. 415 elever og 50 ansatte. Skolen har en langsgående hovedkropp med sju fløyer. Tomten på 22 mål er skrånende og har gitt 21 m høydeforskjell mellom øverste og nederste del av bygget.

Siden tilluft til ventilasjonsanleggene føres inn gjennom kanaler dypt under bygget måtte morenemassene skiftes ut med sprengsteinsmasser. I tillegg er det laget et fordrøyningsbasseng på 364 m3.

Oppvarming skjer med vannbåren gulvvarme basert på fjernvarme og har balansert ventilasjon med varmegjenvinning. Skolebygget har et beregnet energibruk på 104,4 kWh per kvm per år, noe som gir skolen energimerke B. Skolen er fullsprinklet.

Bygget er også tilpasset Universell utforming.

Løsning av oppdraget

Multiconsult har foretatt geoundersøkelser, utarbeidet anbudsgrunnlag og har hatt oppfølging på byggeplass.

Oppdraget er utført som BIM.

Våre tjenester

  • Rådgiving gjennom hele prosjekteringsfasen
  • Oppfølging i byggetiden
  • Geoteknikk
  • Prosjektering av Sanitæranlegg inkl. utvendig VA med fordrøyningsbasseng, vannbårent varmeanlegg, sprinkleranlegg, luftbehandlingsanlegg, automatisering