Engelvoll_1390x576

Engelsvoll skule | Foto: Jon Torgeirsson, Multiconsult

Engelsvoll skule

Rehabilitering og tilbygg

Engelsvoll Skule er en grunnskole med 1. til 8. klasse som ligger nær Klepp Stasjon, 2 km sør for Kleppe i Klepp kommune.

Bygget inneholder klasserom m/grupperom, heimkunnskapsrom i kombinasjon med kantine, sløyd, barnehage avd., møterom og nødvendige underordnede rom. (Gangareal/gard./toalett/lager/bk/tekn.rom.) Arbeidene omfattet både nybygg for dusj og garderober samt rehabilitering av eksisterende bygg.

For ventilasjonsdekning monteres nye luftbehandlingsanlegg med ventilasjonsaggregat. Det er utført arbeider på sanitær-, varme- og sprinkleranlegg. Se liste på neste side for øvrige fag som også har utført arbeider i prosjektet.

Løsning av oppdraget

Delen av skolen som har blitt rehabilitert og tilbygget har fått nytt ventilasjonsanlegg, nytt sprinkleranlegg og nytt varmeanlegg. Da grunnforholdene ikke var gunstige for energibrønner ble det installert luft/vann varmepumpe.

Sanitæranlegget er koblet sammen med eksisterende anlegg. Anleggene styres av nytt automatiseringsanlegg.

Våre tjenester

• Rådgiving gjennom hele prosjekteringsfasen
• Oppfølging i byggetiden
• Miljøkartleggingsrapport
• Brannprosjektering