Samferdsel og infrastruktur, Verdalsøra, skole, utomhuspla,. svømmehall, flerbrukshall, Multiconsult

Fotoillustrasjon av skolebygget fra konkurransen | Ill: Link Arkitektur

Verdalsøra skole

Barne-/ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall – utomhusplan

Prosjektet Verdalsøra barne-/ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall gikk ut på å samlokalisere alle funksjonene inn i en ny storskolebygning på den gamle skoletomta. Den nye skolen har ca 1100 elever og ansatte og et areal på ca 14 400 m2 med en tomt på ca 50 mål. Prosjektet startet som et konkurranseprosjekt i samarbeid med NCC og Link Arkitektur hvor prosjektet fikk tildelt 1. plass og videre deltagelse i samspillsfasen. Multiconsult fikk også i oppdrag å lage detaljert reguleringsplan for området. Den nye skolebygningen ble ferdigstilt i 2011.

Løsning av oppdraget

Prosjektet startet som et konkurranseprosjekt og ble siden videreført som forprosjekt med samspillsfase. Det ble lagt opp til tett samarbeid og holdt flere idésmier og informasjonsmøter i samspillsfasen for å få mest mulig innspill fra brukerne. Mange ulike elementer som kunstgressbane, amfi, sykkelløype, skateanlegg, parkering med mer ble plassert inn i anlegget. Det ble også vurdert ulike trafikkavviklingsløsninger og utendørs støyberegninger samt at det ble utarbeidet en detaljert reguleringsplan.

Våre tjenester

  • Utarbeidelse av utomhusplan
  • Deltakelse i samspillsfase
  • Utarbeidelse av detaljert reguleringsplan for området
  • Trafikkløsninger
  • Støyberegninger